MÁY DÁN CẠNH 5 CHỨC NĂNG TRUNG QUỐC

Auto Wood giới thiệu máy dán cạnh  5 chức năng, hàng tiêu chuẩn.

MÁY DÁN CẠNH 5 CHỨA NĂNG 
Máy dán cạnh 5 chức năng gồm có chức năng: Dán, cắt đầu đuôi, phay trên dưới, cạo R, đánh bóng.
Tốc độ bằng tải 10 - 12 mét/ phút.

Chức nằng:
 - Điều chỉn keo.
 - Điều chỉnh độ cao ván từ 10 - 50 mm bằng động cơ
 - Điều khiển bằng bộ điều khiển PLC.
 - Hệ thống đánh bóng tự động
 - Điều khiển máy bằng màn hình cảm ứng HMI.

Thông tin cụ thể xin liên hệ 0935735558
Giá bán: Liên hệ