MÁY DÁN CẠNH TRÒN - CẠNH CONG AUTOWOODMáy dán cạnh tròn - cạnh cong theo biên dạng.
Máy dán cạnh tròn, cạnh cong, theo biên dạng
Hình của máy