LƯỠI CƯA DAO CỤ MONTENNERO ITALY (Ý)

 LƯỠI CƯA, DAO CỤ MONTENNERO ITALY (Ý)

 

AUTO WOOD cung cấp lưỡi cưa gỗ xuất xứ từ Italy.

Chúng tôi cung cấp tất cả các dao cụ cho ván công nghiệp, gỗ tự nhiên, gỗ cứng.

 

Mọi thông tin tham khảo tại web: https://www.monteneroutensili.com

Download Catalog tại:

https://www.monteneroutensili.com/index.php?area=110&menu=20&page=369&lingua=1

Để biết thêm thông tin xin liên hệ: 028 22453636 - 0935735558