CNC TRUNG TÂM ( CNC POINT TO POINT) JET MASTER T CASADEI ITALY

 CNC TRUNG TÂM ( CNC POINT TO POINT) JET MASTER T  CASADEI ITALY 

CNC TRUNG TÂM ( CNC POINT TO POINT) JET MASTER T  CASADEI ITALY 

THAM KHẢO VIDEO MÁY CHẠY TẠI: JET MASTER T features presentation

Thông số kỹ thuật: